(Tätä sivustoa päivitetty viimeksi - This site last updated 21.8.2015)
(Tätä sivua päivitetty viimeksi - This page last updated 9.2.2015)

(This site uses Finnish and English intermittently here and there. Hopefully enough for both :-)

DECUS Finland harrastajien sivusto - DECUS Finland Hobbyists pages 

Encompass logoDECUS logo


Ilmoitus (9.2.2015) / Announcement (9th of February 2015)

Harrastajalisenssien latauspaikka on muuttunut ja on nyt: / Hobbyist license download service has changed and is now:

http://plato.ccsscorp.com/hobbyist_registration.php

Ilmoitus (27.1.2012) / Announcement (27th of January 2012)

Harrastajalisenssien latauspaikka on muuttunut ja on nyt: / Hobbyist license download service has changed and is now:

http://www.openvms.org/hobbyistSuomeksi

Tämä sivusto luotiin, jotta voisimme kerätä ja jakaa tietoa teknisestä harrastustoiminnasta, joka jatkuu vielä entisen DECUS Finland -yhdistyksen jälkeen. Vaikka virallinen yhdistys onkin jo lopetettu aikaa sitten, on teknistä harrastajajoukkoa silti vielä olemassa ja se tarvitsee tällaisen kontaktipisteen.

Tämä sivusto ei korvaa, mutta toimii läheisessä yhteistyössä exdecfinland.org:in kanssa, joka keskittyy enemmänkin mukaviin sosiaalisiin tapaamisiin ja yleisiin tapahtumiin, jotka liittyvät entisen Digital Equipment Corporation Oy:n työntekijöihin.

Mahdo llisesti suurin tarve harrastajilla viimeaikoina oli OpenVMS Hobbyist -lisenssien hankkiminen aiemmasta openvmshobbyist.com:sta, jonka 15 vuotinen toiminta loppui tammikuussa 2012, kun lisenssien latauspaikka siirrettiin tänne http://www.openvms.org/hobbyist. Lisenssien lataus ei kuitenkaan ole mahdollista ellei kuulu jonkin maan DECUS-yhdistykseen. Tämähän on tietenkin ollut mahdotonta Suomessa, koska DECUS Finland -yhdistys lopetettiin. Jo aiemmin saadut DECUS ID -numerot toimivat kuitenkin vieläkin.Vanha DECUS Finland -yhdistyksen jäsentietokantakin saatiin 99 prosenttisesti pelastettua, jotta voimme antaa DECUS ID -numeroita niille, jotka ovat oman numeronsa hukanneet tai unohtaneet. Myös uusien suomalaisten "jäsenien" rekisteröinti on mahdollista uuden DECUS ID:n saamiseksi, jotta lisenssien haku olisi mahdollista. Huomaa, että vain Suomen kansalaiset ja suomessa asuvat henkilöt voivat saada numeron, koska en pysty mitenkään tehokkaasti identifioimaan todellisia henkilöllisyyksiä ulkomaiden kansalaisille varmistaakseni lisenssien todellisen käytön. Huomaa myös, että emme ole enää rekisteröity yhdistys, vaan tätä pyörittää vain pieni joukko asian harrastajia (tällä hetkellä lähinnä OpenVMS-harrastajia). OpenVMS Hobbyist -sivulta löydät tietoa rekisteröitymisestä, rekisterin käytöstä ja sisällöstä (rekisteriseloste). Sieltä löytyy myös muuta harrastukseen liityvää asiaa.

Lisäksi kunnioitamme John Wisniewskin muistoa. Hän oli yksi niistä alkuperäisistä puhemiehistä, jotka vakuuttivat DEC/Compaq/HP:n aloittamaan OpenVMS Hobbyist -ohjelman. Yritämme pitää tämän tradition elossa myös Suomessa.

Tämä sivusto ei kuitenkaan rajoitu pelkästään OpenVMS-käyttöjärjestelmän pariin, vaan muutkin DECUS-konseptin mukaiset harrastustoiminnat (Tru64, VAX, Alpha jne.) ovat toki tervetulleita. Otamme ehdotuksia tai tekstiä vastaan ja keskustelemme mielellämme lisäsisällöstä.

Haluamme myös helpottaa harrastamista ja tukea sen laajenemista ja autamme mielellämme uusia harrastajia asian tiimoilta.

In English

This site has been created for a need to collect and share information about the remaining technical hobbyist activities of the former DECUS Finland Society. The official society has been long discontinued, but the technical hobbyists are still continuing their hobbies and need a point of contact and information.

Note that this site is not a replacement for, but is in close co-operation with the exdecfinland.org, which is more concentrated on the much appreciated social meetings and general events of the former Digital Equipment Corporation Oy employees.

Perhaps lately the main requirement for the technical hobbyists had been the need to obtain hobbyist licenses for OpenVMS platforms from openvmshobbyist.com, however, after 15 years, this has now ceased and the new place is here http://www.openvms.org/hobbyist.  Downloading licenses is impossible without being a member of one of the country specific DECUS Chapters. This, of course, has been quite impossible in Finland, because the official DECUS Finland chapter was discontinued. The previously obtained DECUS IDs do still work of course. Also the old DECUS Finland member database was actually salvaged (99% of it) in order to be able to provide the DECUS IDs for those who have forgotten or displaced their ID number. New Finnish "members" can also be registered in order to receive a new DECUS Finland ID to enable fetching the Licenses. Note that only Finnish nationals can be considered due to the lack of effective identification methods for other countries in order to ensure the proper use of licenses. Please also note that this is not an official organization, but is just driven by a small group of hobbyists (currently OpenVMS hobbyists). Please see our OpenVMS Hobbyist page for further information about the "member" registration, general register usage and explanation of the information contained in the register. There is also other stuff that relates to the OpenVMS Hobbyism.

In addition we honor the memory of John Wisniewski. John was one of the original rabble-rousers who convinced DEC/Compaq/HP to start the Hobbyist program. We will try to keep this tradition alive also in Finland.

This site is not restricted to OpenVMS matters only. Instead we also welcome other hobbies that relate to the DECUS concept (Tru64, VAX, Alpha etc.). We are open for suggestions or written text and gladly discuss about additional content.

We also want to ease the hobby, and support its expansion and we gladly help new hobbyists around the subject.

Yhteystiedot - Contact information

Teijo Forsell
Tel: +358504446549
E-mail:  Teijo's email address in a picture to avoid spam
Web:     http://teijoforsell.info/